LGMC

A Liga Galega da Moto de Campo (LGdeMC) conformase por eventos clasificados como competicións non oficiais, interprovinciais e non federadas, de acordo á actual normativa galega de deportes (Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia). O formato da competición esta baseado no Enduro e é unha proba a velocidade media imposta, que se desenrolará total ou parcialmente por sendeiros, camiños, pistas ou estradas abertas á circulación pública. No itinerario incluiranse varias probas cronometradas, organizadas en tramos pechados ao tráfico normal, e que serven para o establecemento da clasificación xeral da proba. Unha competición comeza no momento das verificacións administrativas e técnicas, e remata cando os resultados finais son aprobados polo Xurado da Competición.
» Info Xeral / Info General / Info Geral
» Regulamento / Reglamento
» Seguro da LIGA / Seguro de la LIGA
» Calendario
» Patrocinadores