IIIº Enduro de PIÑOR

Inscricións Abertas, anoatate

PROTOCOLO COVID

Protocolo especifico LIGA ENDURO. MODALIDAD DE ENDURO SIN PARAR. CASTELLANO. El objeto de este documento es plantear las medidas preventivas y actuaciones específicas para el desarrollo de actividades deportivas al aire libre no federadas. Con la adopción de las...

leer más

Liga galega da moto de campo

A Liga Galega da Moto de Campo (LGdeMC) confórmase por eventos clasificados como competicións non oficiais, interprovinciais e non federadas, de acordo coa actual normativa galega de deportes.

 

Formulario de contacto

  • O responsable do ficheiro, ACARD Moto de Campo de Galicia, usará esta información para responder as solicitudes de contacto. Os datos enviados gardaranse nun HOSTING dentro da U.E. Podes acceder, rectificar ou anular os mesmos se o desexas