Calor QuirogaCalor QuirogaCalor Quiroga

Eiqui tedes copia dos permisos recibidos do Enduro de Quiroga, queda todo supeditado ao Indice de Riesgo Diario de Incendio, como podedes observar no mapa, a zona de Quiroga, que esta no Sur de LUGO e extremando con Leon esta case a totalidade en VERMELLO o que nos impediría realizar a proba.

Estamos pendentes de que Medio Rural nos diga cal sería o indice para eles o domingo, non o saberemos ata o Venres a mediodia.

Tan pronto o saibamos volo comunicaremos por aqui e pola FaceBook.

Tedes que entender que en Galicia temos unha leis de montes distinta ao resto das comunidades autonomas, e no caso de risco “Moi Alto ou Extremo”, o acesso ao monte esta prohibido totalmente, dependemos dunha prevision de tormentas para o xoves e o venres que nos podrian axudar a cambiar as cousas.

É probable que se isto non cambia, veremos a posibilidade dun cambio de data, dentro deste mes de Xuño ou a realizacion dun INDOOR, pero esta posibilidade pasa polo visto e prace do organizador Enduro Quiroga que ten feito un traballo impresionante e agora ao mellor non se ve recompensado coa realizacion da proba.

É a realidade de facer actividades no medio natural, estar supeditado ás inclemencias do tempo ou ao exceso de bonanza como é neste caso.Aqui teneis copia de los permisos recibidos del Enduro de Quiroga, queda todo supeditado al Indice de Riesgo Diario de Incendio, como podeis observar en el mapa, la zona de Quiroga, que esta en el Sur de LUGO y extremando con Leon esta casi la totalidad en ROJO lo que nos impediria realizar la prueba.

Estamos pendiente de que Medio Rural nos diga cual seria el indice para ellos el domingo, no lo sabremos hasta el Viernes a mediodia.

Tan pronto lo sepamos os lo comunicareemos por aqui y por la WEB.

Teneis que entender que en Galicia tenemos una lei de montes distinta al resto de las comunidades autonomas, y en caso de riesgo “Moi Alto o Extremo”, el aceso al monte esta prohibido totalmente, dependemos de una prevision de tormentas para el jueves y el viernes que nos podrian ayudar a cambiar las cosas.

Es probable que si esto no cambia, veremos la posibilidad de un cambio de fecha, dentro de este mes de Junio o la realizacion de un INDOOR, pero esta posibilidad pasa por el visto bueno del organizador Enduro Quiroga que ha echo un trabajo impresionante y ahora a lo mejor no se ve recompensado con la realizacion de la prueba.

Es la realidad de hacer actividades en el medio natural, estar supeditado a las inclemencias del tiempo o al exceso de bonanza como es este caso.

quiroga 001quiroga 002quiroga 003

Gassss QuirogaGassss QuirogaGassss Quiroga

A quinta proba da LIGA arranca motores en Quiroga, nun marco inmellorable, a porta do Caurel recíbenos, para a celebración do mellor enduro afeccionado do país.

Arrancamos para Quiroga, xa hai días que temos abertas as inscricións e case estamos en 50 pilotos. Comprobamos o percorrido esta semana e é do mellor. Dous especiais que farán as delicias de todos, grande implicación do grupo de Enduro Quiroga que nos teñen preparada unha gran proba.

_MG_8976 [800x600]

Como en Mondoñedo teremos tamén unha cea de benvida, aqueles que andades por Quiroga o sábado e queirades cear todos xuntos, podedes facer a reserva nos teléfonos 982428602 ou 660820238, é bo que reservedes posto que se non logo quedades sen sitio.

Para durmir en Quiroga:

Hostal Quiper 676 110 961 http://www.hostalquiper.com/
Hostal Dimar 982 428 978 http://hostaldimar.galeon.com/
Albergue Quiroga 982 428 493 629 323 208 http://alberguemunicipalquiroga.blogspot.com.es/

A LIGA regalase 100 camisetas conmemorativas aos 100 primeiros inscritos nesta proba, co pagamento realizado, veña anotarse rápido que quedades sen ela.La quinta prueba de la LIGA arranca motores en Quiroga, en un marco inmejorable, la puerta del Caurel nos recibe, para la celebración del mejor enduro aficionado del país.

Arrancamos para Quiroga, ya hace días que tenemos abiertas las inscripciones y casi estamos en 50 pilotos. Hemos comprobado el recorrido esta semana y es de lo mejor. Dos especiales que harán las delicias de todos, gran implicación del grupo de Enduro Quiroga que nos tienen preparada una gran prueba.

_MG_8976 [800x600]

Como en Mondoñedo tendremos también una cena de bienvenida, aquellos que andáis por Quiroga el sábado y queráis cenar todos juntos, podéis hacer la reserva en los teléfonos 982428602 o 660820238, es bueno que reservéis puesto que si no luego os quedáis sin sitio.

Para dormir en Quiroga:

Hostal Quiper 676 110 961 http://www.hostalquiper.com/
Hostal Dimar 982 428 978 http://hostaldimar.galeon.com/
Albergue Quiroga 982 428 493 629 323 208 http://alberguemunicipalquiroga.blogspot.com.es/

La LIGA regalara 100 camisetas conmemorativas a los 100 primeros inscritos en esta prueba, con el pago realizado, venga anotarse rápido que os quedáis sin ella.A quinta rodada da liga começa motores em Quiroga, em um cenário imbatível, o portão de Caurel acolhe-nos, para a celebração do amador melhor enduro do país.

Começamos a Quiroga, mais dias que temos quase 50 pilotos e inscrições abertas. Podemos verificar a turnê esta semana e é o melhor. Dois especiais que irão deliciar todos, grande envolvimento do Quiroga de Enduro que temos preparado um grande prueba.

_MG_8976 [800x600]

Como no grupo de Mondoñedo também terá um jantar de boas vindas, aqueles que você caminha por Quiroga no sábado e você quer ir jantar juntos, você pode fazer a reserva no telefone 982428602 ou 660820238, é bom que você reservar porque se não então ficas sem site.

Dormindo Quiroga:

hostal Quiper 110 676 961 http://www.hostalquiper.com/

Hostal Dimar 982 428 978 http://hostaldimar.galeon.com/

Albergue 982 428 493 629 323 208 http://alberguemunicipalquiroga.blogspot.com.es/

La Quiroga League deu comemorativa 100 camisetas para os primeiros 100 registrado neste teste, com pagamento feito, vir sinal rápido até você ficar sem ela.

Cronica de Mondoñedo e ClasificacionCronica de Mondoñedo e ClasificacionCronica de Mondoñedo e Clasificacion

Grande espectáculo en Mondoñedo.

Daniel Carracedo vence sen complicacións en Mondoñedo.

Cuarta proba da Liga, disputada en Mondoñedo, capital da Mariña Lucense,donde conseguiuse sacar adiante unha proba, bonita, espectacular e complicada. O gran traballo previo viu os seus froitos cunha alta participación mais de 160 inscritos dos que tomaron a saída aproximadamente uns 145, e remataron algo mais de 120 pilotos.

_MG_8737 [800x600]
Dous especiais puxeron en apertos os pilotos, unha curiosa especial case plana con dous pasos complicados, que marcarían as diferenzas e a extrema que ao paso dos pilotos se foi poñendo delicada.

Sen incidencias que salientar, gran cantidade de publico deuse cita no parque empresarial de Mondoñedo, para presenciar o paso dos pilotos polas especiais, onde ademas tiñan un control e a zona de asistencias.

No deportivo, en Elite 4 t destacamos o mellor tempo da proba para Dani Carracedo, co seu Tirafonda, seguido de Arturo Franco e con Javier Quintas tamén en zona de podio. En Elite 2 t o mellor tempo foi para Juan C. Moreiras sobre o seu Beta seguido do asturiano Adrian Noriega en segundo lugar e do mindoniense Jesús Alonso.

En Open 4 t dominio absoluto de Benito Varela, seguido de Jesús Muñiz e Rafael Dieste, en Open 2 t o triunfo foi para Pablo Torrado seguido de Juan Outon e o tamén mindoniense Hugo Rodríguez.

A categoría veteranos dominada por Jorge Suárez escoltado no podio por Isidoro Martínez Arca e o asturiano Mario Fernández, un asiduo das probas da LIGA.

Clasificacion PRO
Clasificacion AMAteur.

Crono 1
Extrema 1

Crono 2
Extrema 2

Crono 3
Extrema 3

Crono 4

Las clasificaciones podeis consultarlas en la pagina de clasificaciones

Videos MONDOÑEDO.


 Gran espectáculo en Mondoñedo.

Daniel Carracedo vence sin complicaciones en Mondoñedo.

Cuarta prueba de la Liga, disputada en Mondoñedo, capital de la Mariña Lucense,donde se consiguió sacar adelante una prueba, bonita, espectacular y complicada. El gran trabajo previo vio sus frutos con una alta participación mas de 160 inscritos de los que tomaron la salida aproximadamente unos 145, y acabaron algo mas de 120 pilotos.

_MG_8737 [800x600]
Cunqueiro vendo as motos
Dos especiales pusieron en aprietos a los pilotos, una curiosa especial casi plana con dos pasos complicados, que marcarían las diferencias y la extrema que al paso de los pilotos se fue poniendo delicada.

Sin incidencias que reseñar, gran cantidad de publico se dio cita en el parque empresarial de Mondoñedo, para presenciar el paso de los pilotos por las especiales, donde ademas tenían un control y la zona de asistencias.

En lo deportivo, en Élite 4t destacamos el mejor tiempo de la prueba para Dani Carracedo, con su Honda, seguido de Arturo Franco y con Javier Quintas también en zona de podium. En Élite 2t el mejor tiempo fue para Juan C. Moreiras sobre su Beta seguido del asturiano Adrian Noriega en segundo lugar y del mindoniense Jesús Alonso.

En Open 4t dominio absoluto de Benito Varela, seguido de Jesús Muñiz y Rafael Dieste, en Open 2t el triunfo fue para Pablo Torrado seguido de Juan Outon y el también mindoniense Hugo Rodríguez.

La categoría veteranos dominada por Jorge Suárez escoltado en el podium por Isidoro Martínez Arca y el asturiano Mario Fernández, un asiduo de las pruebas de la LIGA.

Clasificacion PRO

Clasificacion AMAteur.

Crono 1
Extrema 1

Crono 2
Extrema 2

Crono 3
Extrema 3

Crono 4

Las clasificaciones podeis consultarlas en la pagina de clasificaciones.

Ya estan abiertas las inscripciones para Quiroga.

Videos MONDOÑEDO.

Mondonedo extravagância.

Daniel Carracedo expirar sem complicações em Mondonedo.

Quarta eliminatória da Taça da Liga em Mondonedo, capital da Mariña Lucense, onde ele conseguiu retirar um, bonito, espectacular e teste complicado. A grande obra anterior viu fora um alto comparecimento às urnas mais de 160 entradas daqueles tirando cerca de 145, e terminou um pouco mais de 120 pilotos.

_MG_8737 [800x600]


Duas Especial ficou em apuros os pilotos, um especial de quase planas com duas etapas complicadas curiosos, que marcam as diferenças e extrema que a passagem dos pilotos estava colocando delicado.

Nenhum incidente avaliação, grandes multidões se reuniram no parque empresarial ele Mondoñedo, para testemunhar a passagem dos drivers para o especial, que também tinha uma área de controle assistências.

No esporte, na Elite nós 4T destacar o melhor tempo do teste para Dani Carracedo, com sua Honda, seguido por Arturo Franco e Javier Quintas também a área pódio. Na Elite 2t melhor tempo foi para Juan C. Moreiras em seu Beta seguido pelo espanhol Adrian Noriega segundo e Mondoñedo Jesus Alonso.

Abrir estrangulamento 4t de Benito Varela, seguido por Jesus Muniz e Rafael Dieste, 2t Abrir foi vencida por Juan Pablo Torrado seguido outon e também Mondoñedo Hugo Rodriguez.

A categoria veteranos dominado por Jorge Suarez escoltado para o pódio por Isidoro Martinez Arca eo espanhol Mario Fernandez, um teste regular da LIGA.

Clasificacion PRO
Clasificacion AMAteur.

Crono 1
Extrema 1

Crono 2
Extrema 2

Crono 3
Extrema 3

Crono 4

Las clasificaciones podeis consultarlas en la pagina de clasificaciones

Videos MONDOÑEDO.

Cronica e tempos de Mondoñedo 2015 Cronica y Tiempos de Mondoñedo 2015

Cuarta proba “galego Liga da Moto País 2015” en Mondoñedo.

O próximo domingo 10 de maio o regreso de eventos enduro afeccionados en Galicia.

Cuarta rolda do circuíto afeccionado no mundo das dúas rodas, transporta connosco para aterrar na Mariña Central, especialmente o seu capital, que acolle con gran entusiasmo esta proba para desenvolver un grupo de fans para o enduro local, cuxa referencia este League.

Mondoñedo berce de escritores e compositores famosos recibir esta proba despois de Cotobade cancelado o mes pasado, e retornando ao circuíto, que está a traballar para realizar outro exame para substituír a cancelada.

A ruta é un camiño de gran montaña de máis de 35 km onde as categorías pro dado tres voltas con algúns tempos reto e afeccionados menos aínda tan difícil de facer que, as constantes cambios de dirección e ascenso. Especial Área de Negocios Parque Mondoñedo, onde a zona de atención tamén serán dous, ha Deliciosos o público que se reúnen alí.

O primeiro destes tipo especial Cruz proba, será un xeito especial con saltos e un rexistro onde o máis rápido levar preto de 4 minutos por volta, a proba extremo, será un curso natural con obstáculos naturais onde máis trialeros sacar boa conta .

Unha vez destacar a boa recepción, pero tales probas teñen fóra de Galicia, que rexistrou un aumento de Asturias dadas pola proximidade desta rexión para as miradas da área. O número esperado de participantes é de preto de 160, que á súa vez dá unha idea do revocador que teñen este tipo de fans de proba.

En tempos normais estamos afeitos organizadores para facilitar as cousas para os condutores durante a mañá comprobacións técnicas e administrativas, iniciar o primeiro piloto ás 11:30 da Praza da Catedral e termina en 17:00 e entrega Premios ás 17:30 no mesmo cadrado.

Servizo de Prensa LIGA.

Elite

Vete

E1 2 3

Master

Los

Os recordamos que podeis anotaros a la Copa PIRELLI METZELER en la verificaicon administraativa si correis con ese tipo de neumaticos y que esta Copa esta patrocinada por nuetro colaboracor RODAMOTO.

No os olvideis la tarjeta de cronometraje o debereis pagar una nueva os recordamos que el precio es de unos 5 euros.

Os dejamos aqui una imagen de como ponerla.

11053304_695991570527352_933875797155034680_oCuarta prueba de “Liga Galega da Moto de Campo 2015” en Mondoñedo.

Próximo domingo día 10 de Mayo el retorno de los eventos de enduro aficionado en la Comunidad Gallega.

Cuarta prueba de este circuito aficionado del mundo de las dos ruedas, nos lleva a tierras de la Mariña central, en concreto a su capital, donde acoge con gran entusiasmo esta prueba que, desarrollan un grupo de aficionados al enduro locales que tienen como referente esta Liga.

Mondoñedo cuna de ilustres escritores y compositores recibe esta prueba después de la cancelada en Cotobade el mes pasado, retomando así el circuito, que esta trabajando para sacar adelante otra prueba que sustituya a la cancelada.

El recorrido es un trazado de monte extenso de mas de 35 Km donde las categorías pro darán tres vueltas con unos tiempos exigentes y los amateurs menos, aun así se hará duro para todos, por los continuos cambios de dirección y ascensión. Dos especiales en la zona del parque empresarial de Mondoñedo, donde estará también la zona de asistencia, hará las delicias del publico que se congregue allí.

La primera de ellas especiales tipo Cross Test, sera una especial con saltos y algún paso de troncos donde los mas rápidos tardaran entorno a unos 4 minutos por vuelta, el Extrema Test, sera un recorrido natural con obstáculos naturales donde los mas trialeros sacaran buena cuenta.

Destacar otra vez mas la buena acogida que este tipo de pruebas tiene fuera de Galicia, donde se ve un repunte de inscritos de Asturias dados por la proximidad de esta comunidad autónoma a la zona. El numero previsto de participantes es de unos 160, lo que vuelve a dar una idea del tirón que tienen este tipo de pruebas entre los aficionados.

En sus horarios normales que nos tiene acostumbrados los organizadores para facilitar las cosas a los pilotos, durante la mañana verificaciones técnicas y administrativas, salida del primer piloto a las 11:30 desde la plaza de la catedral y finalización sobre la 17:00 y entrega de premios a las 17:30 en la misma plaza.

Servicio de prensa LIGA.

Elite

Vete

E1 2 3

Master

Los tiempos ON-Line los podeis ver atraves de la pagina de nuestro conometrador en http://app.cronotec.es/app/app.htm.

Os recordamos que podeis anotaros a la Copa PIRELLI METZELER en la verificación técnica si correis con ese tipo de neumaticos y que esta Copa esta patrocinada por nuetro colaboracor RODAMOTO.

No os olvideis la tarjeta de cronometraje o debereis pagar una nueva os recordamos que el precio es de unos 5 euros.

Os dejamos aqui una imagen de como ponerla.

11053304_695991570527352_933875797155034680_oQuarta teste “galego Liga da Moto País 2015” em Mondonedo.

No próximo domingo 10 de maio o retorno de eventos de enduro amadores na Galiza.

Quarta rodada do circuito amador no mundo das duas rodas, transporta-nos para aterrar na Marinha Central, especificamente sua capital, que acolhe com grande entusiasmo este teste para desenvolver um grupo de fãs para o enduro local, cuja referência este League.

Mondoñedo berço de escritores e compositores famosos receber este teste depois de Cotobade cancelado no mês passado, e retornando ao circuito, que está trabalhando para realizar um outro teste para substituir a cancelada.

A rota é um caminho de grande montanha de mais de 35 km onde as categorias pro dado três voltas com alguns tempos desafiadores e amadores menos ainda tão difícil de fazer com que todos, as constantes mudanças de direcção e ascensão. Especial Área de Negócios Parque Mondoñedo, onde a zona de atendimento também serão dois, irá deliciar o público que se reúnem lá.

O primeiro destes tipo especial Cruz teste, será uma maneira especial com saltos e um log onde o mais rápido levar cerca de 4 minutos por volta, o teste Extreme, será um curso natural com obstáculos naturais onde mais trialeros tirar boa conta .

Mais uma vez destacar a boa recepção, mas tais testes têm fora da Galiza, que registou um aumento de Asturias dadas pela proximidade desta região para os olhares da área. O número esperado de participantes é de cerca de 160, que por sua vez dá uma idéia do rebocador que têm este tipo de fãs de teste.

Em tempos normais estamos acostumados organizadores para facilitar as coisas para os motoristas durante a manhã verificações técnicas e administrativas, iniciar o primeiro piloto às 11:30 da Praça da Catedral e termina em 17:00 entrega Prémios às 17:30 no mesmo quadrado.

Serviço de Imprensa LIGA.

Elite

Vete

E1 2 3

Master

Los tiempos ON-Line los podeis ver atraves de la pagina de nuestro conometrador en http://app.cronotec.es/app/app.htm.

Os recordamos que podeis anotaros a la Copa PIRELLI METZELER en la verificación técnica si correis con ese tipo de neumaticos y que esta Copa esta patrocinada por nuetro colaboracor RODAMOTO.

No os olvideis la tarjeta de cronometraje o debereis pagar una nueva os recordamos que el precio es de unos 5 euros.

Os dejamos aqui una imagen de como ponerla.

11053304_695991570527352_933875797155034680_o

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies