Cierre Temporada 2020

Un ano para esquecer ou non, que galegos somos.

Este 2020 en canto os nosos Eventos e programacións foi moi curto, coma sempre queremos comezar os anos aproveitando de cara o enduro os meses mais húmidos e sacar rendemento a Xaneiro Febreiro, e case sen darnos conta case non puidemos facer nada mais.

Fixemos dous grandes enduros coma foron os de Salceda de Caselas e o de Piñor, onde se viu pola vosa parte o gran interese que crean estas probas, e a ilusión de pilotos de fora por vir as nosas probas.

Abegondo, foi o punto de inflexión posto que ese mesmo fin de semana confinaronos, non polo sitio o que iamos, senón polas circunstancias, que ata o día de hoxe temos moi presentes. Aínda así cando as cousas o permitiron sacamos adiante un Enduro en Tui, con todas as garantías para todo o mundo, pese as interferencias de algún elemento externo que ainda non entende o que é deporte non federado.

Quedou así pendente o arranque da nosa nova LIGA de Trail Turismo  Navegación, na que queriamos dar un novo impulso dentro do motociclismo galego, creando un tipo de probas que ten moito éxito fora de Galicia, claro que ninguén ten unha idiosincrasia coma a nosa, con milleiros de Comunidades de Montes. Tamen as probas das Extremas que tiñamos calendadas.

Vemos que o deporte afeccionado queda marxinado dentro do regulamento do COVID 19, e trataremos de buscar unha resposta cos responsables políticos para poder realizar eventos con seguridade para todo o mundo, como sempre fixemos.

Consideramos que temos marxe de mellora de cara a vindeiros anos, pois temos ideas e Eventos que queremos levar a cabo, dende a Asociacion seguiremos a traballar dentro do motociclismo.

ESP

Un año para olvidar o no, que gallegos somos.

Este año 2020 en cuanto a nuestros eventos y programaciones fue muy corto, como siempre queremos empezar los años aprovechando de cara al enduro los meses mas húmedos y sacar rendimiento a Enero y Febrero y casi sin darnos cuenta, casi no pudimos hacer nada mas.

Hicimos dos grandes enduros como fueron los de Salceda de Caselas y el de Piñor, donde se vio por vuestra parte el gran interés que crean estas pruebas y la ilusión de los pilotos de fuera por venir a nuestras pruebas.

Abegondo, fue el punto de inflexión puesto que ese mismo fin de semana nos  confinaron, non por el sitio al que íbamos, si no las circunstancias, que hasta día de hoy las tenemos muy presentes. Aun así cuando las cosas nos lo permitieron sacamos adelante un Enduro en Tui, con todas las garantías para todo el mundo, pese a las interferencias de algún elemento externo que aun no entiende lo que es el deporte no federado.

Quedo así pendiente el arranque de nuestra nueva LIGA de Trail Turismo Navegación, en la que queríamos dar un nuevo impulso dentro del motociclismo gallego, creando un tipo de pruebas que tiene mucho éxito fuera de Galicia, claro que ningún sitio tiene la idiosincrasia  como la nuestra con miles de Comunidades de Montes. También las pruebas de las extremas que teníamos calendadas non se han podido realizar.

Vemos que el deporte aficionado queda marginado dentro de los reglamentos del COVID 19 y trataremos de buscar una respuesta con los responsables politicos para poder realiar eventos con seguridad para todo el mundo, como siempre hemos realizado.

Consideramos que tenemos margen de mejora de cara a los próximos años, pues tenemos ideas y Eventos que queremos llevar a cabo y desde la Asociación seguiremos a trabajar dentro del motociclismo.