Grande espectáculo en Mondoñedo.

Daniel Carracedo vence sen complicacións en Mondoñedo.

Cuarta proba da Liga, disputada en Mondoñedo, capital da Mariña Lucense,donde conseguiuse sacar adiante unha proba, bonita, espectacular e complicada. O gran traballo previo viu os seus froitos cunha alta participación mais de 160 inscritos dos que tomaron a saída aproximadamente uns 145, e remataron algo mais de 120 pilotos.

_MG_8737 [800x600]
Dous especiais puxeron en apertos os pilotos, unha curiosa especial case plana con dous pasos complicados, que marcarían as diferenzas e a extrema que ao paso dos pilotos se foi poñendo delicada.

Sen incidencias que salientar, gran cantidade de publico deuse cita no parque empresarial de Mondoñedo, para presenciar o paso dos pilotos polas especiais, onde ademas tiñan un control e a zona de asistencias.

No deportivo, en Elite 4 t destacamos o mellor tempo da proba para Dani Carracedo, co seu Tirafonda, seguido de Arturo Franco e con Javier Quintas tamén en zona de podio. En Elite 2 t o mellor tempo foi para Juan C. Moreiras sobre o seu Beta seguido do asturiano Adrian Noriega en segundo lugar e do mindoniense Jesús Alonso.

En Open 4 t dominio absoluto de Benito Varela, seguido de Jesús Muñiz e Rafael Dieste, en Open 2 t o triunfo foi para Pablo Torrado seguido de Juan Outon e o tamén mindoniense Hugo Rodríguez.

A categoría veteranos dominada por Jorge Suárez escoltado no podio por Isidoro Martínez Arca e o asturiano Mario Fernández, un asiduo das probas da LIGA.

Clasificacion PRO
Clasificacion AMAteur.

Crono 1
Extrema 1

Crono 2
Extrema 2

Crono 3
Extrema 3

Crono 4

Las clasificaciones podeis consultarlas en la pagina de clasificaciones

Videos MONDOÑEDO.


 Gran espectáculo en Mondoñedo.

Daniel Carracedo vence sin complicaciones en Mondoñedo.

Cuarta prueba de la Liga, disputada en Mondoñedo, capital de la Mariña Lucense,donde se consiguió sacar adelante una prueba, bonita, espectacular y complicada. El gran trabajo previo vio sus frutos con una alta participación mas de 160 inscritos de los que tomaron la salida aproximadamente unos 145, y acabaron algo mas de 120 pilotos.

_MG_8737 [800x600]

Cunqueiro vendo as motos

Dos especiales pusieron en aprietos a los pilotos, una curiosa especial casi plana con dos pasos complicados, que marcarían las diferencias y la extrema que al paso de los pilotos se fue poniendo delicada.

Sin incidencias que reseñar, gran cantidad de publico se dio cita en el parque empresarial de Mondoñedo, para presenciar el paso de los pilotos por las especiales, donde ademas tenían un control y la zona de asistencias.

En lo deportivo, en Élite 4t destacamos el mejor tiempo de la prueba para Dani Carracedo, con su Honda, seguido de Arturo Franco y con Javier Quintas también en zona de podium. En Élite 2t el mejor tiempo fue para Juan C. Moreiras sobre su Beta seguido del asturiano Adrian Noriega en segundo lugar y del mindoniense Jesús Alonso.

En Open 4t dominio absoluto de Benito Varela, seguido de Jesús Muñiz y Rafael Dieste, en Open 2t el triunfo fue para Pablo Torrado seguido de Juan Outon y el también mindoniense Hugo Rodríguez.

La categoría veteranos dominada por Jorge Suárez escoltado en el podium por Isidoro Martínez Arca y el asturiano Mario Fernández, un asiduo de las pruebas de la LIGA.

Clasificacion PRO

Clasificacion AMAteur.

Crono 1
Extrema 1

Crono 2
Extrema 2

Crono 3
Extrema 3

Crono 4

Las clasificaciones podeis consultarlas en la pagina de clasificaciones.

Ya estan abiertas las inscripciones para Quiroga.

Videos MONDOÑEDO.

Mondonedo extravagância.

Daniel Carracedo expirar sem complicações em Mondonedo.

Quarta eliminatória da Taça da Liga em Mondonedo, capital da Mariña Lucense, onde ele conseguiu retirar um, bonito, espectacular e teste complicado. A grande obra anterior viu fora um alto comparecimento às urnas mais de 160 entradas daqueles tirando cerca de 145, e terminou um pouco mais de 120 pilotos.

_MG_8737 [800x600]


Duas Especial ficou em apuros os pilotos, um especial de quase planas com duas etapas complicadas curiosos, que marcam as diferenças e extrema que a passagem dos pilotos estava colocando delicado.

Nenhum incidente avaliação, grandes multidões se reuniram no parque empresarial ele Mondoñedo, para testemunhar a passagem dos drivers para o especial, que também tinha uma área de controle assistências.

No esporte, na Elite nós 4T destacar o melhor tempo do teste para Dani Carracedo, com sua Honda, seguido por Arturo Franco e Javier Quintas também a área pódio. Na Elite 2t melhor tempo foi para Juan C. Moreiras em seu Beta seguido pelo espanhol Adrian Noriega segundo e Mondoñedo Jesus Alonso.

Abrir estrangulamento 4t de Benito Varela, seguido por Jesus Muniz e Rafael Dieste, 2t Abrir foi vencida por Juan Pablo Torrado seguido outon e também Mondoñedo Hugo Rodriguez.

A categoria veteranos dominado por Jorge Suarez escoltado para o pódio por Isidoro Martinez Arca eo espanhol Mario Fernandez, um teste regular da LIGA.

Clasificacion PRO
Clasificacion AMAteur.

Crono 1
Extrema 1

Crono 2
Extrema 2

Crono 3
Extrema 3

Crono 4

Las clasificaciones podeis consultarlas en la pagina de clasificaciones

Videos MONDOÑEDO.