Cronica e Horarios PeroxaCronica y horarios Peroxa

Volve o mellor enduro de afeccionados a un escenario marabilloso.

Terceira proba da Liga disputase esta fin de semana en A Peroxa, provincia de Ourense, un gran escenario para unha proba que foi capaz de atraer a 210 pilotos.

A Peroxa ten no seu haber moitas historias dentro do Enduro Nacional e unha no internacional, nel han recorrido os seus camiños pilotas de talla internacional e incluso campíos do mundo, este espazo ofrécenos para este fin de semana, un recorrido longo pero non esixente, aínda que a condución nestes paraxes faise mais complicada polas poucas opcións de pasar e marcar ritmo.

O MC A Peroxa conseguiu que o alcalde volcarase coa súa proba e fixo por que as especiais estiveran preto unhas das outras e ademais que se poderá dispor dunha boa finca para realizar o cross Test.
Contara esta proba con tres especiais dúas moi xuntas e unha terceira un pouco afastada, unha cross test un Enduro Test e un tramo especial cronometrado, as categorías Pro darán tres voltas e as Amateurs dúas voltas.
Nesta proba o parque pechado estará instalado fronte o concello , a oficina da proba tamén, pero as verificacións administrativas fanse no local do café 1984, moi preto todo, as asistencias serán dentro do parque feiral da Peroxa.

Os horarios

Sabado verificaciones Administrativas, Cafe 1984, 20:00 a 21:00.

Domingo Verificaciones Administrativas, Cafe 1984 8:00 a 10:30

Verificaciones Tecnicas, Praza do Concello 8:15 a 10:45

Charla Tecnica as 11:00

Saida do primiero piloto as 11:15, e

Entrega de premios sobre as 18:00.

Os tempos de saída quedan así:

proe3

e1-e2mas

Deixamos por aqui o video de promocion da proba

Vuelve el mejor enduro de aficcionados, a un escenario maravilloso.

Tercera prueba de la Liga, se disputa esta fin de semana en A Peroxa, provincia de Ourense, un gran escenario para una prueba que fue capaz de atraer a 210 pilotos.

A Peroxa tiene en su haber muchas historias dentro del Enduro Nacional y una en el internacional,  han recorrido sus caminos pilotos de talla internacional e incluso campeones del mundo, este espacio nos ofréce para este fin de semana, un recorrido largo pero no esixente, aun que la condución en estes parajes se hace  mas complicada por las pocas opciónes de pasar y marcar ritmo.

El MC A Peroxa consiguio que el alcalde se volcara con sú prueba y este hizo por que las especiais estuvieran cerce unas de las otras y ademas que se pudierá disponer de una buena finca para realizar el cross Test.
Contara esta prueba con tres especiales dos muy juntas y una tercera un poco alejada, una cross test un Enduro Test y un tramo especial cronometrado, las categorías Pro darán tres vueltas e las Amateurs dos voltas.
En esta prueba el parque cerrado estará instalado frente al concello , la oficina de la prueba tambien, pero las verificacións administrativas se hacen en el local del café 1984, muy cerca de todo, las asistencias serán dentro del parque feiral da Peroxa.

Los horarios

Sabado verificaciones Administrativas, Cafe 1984, 20:00 a 21:00.

Domingo Verificaciones Administrativas, Cafe 1984 8:00 a 10:30

Verificaciones Tecnicas, Praza do Concello 8:15 a 10:45

Charla Tecnica as 11:00

Saida do primiero piloto as 11:15, e

Entrega de premios sobre as 18:00.

Os tempos de saída quedan así:

proe3

e1-e2mas

Deixamos por aqui o video de promocion da proba