Regulamento Particular MesegoReglamento particular Mesego

REGULAMENTO PARTICULAR

VII EDICIÓN ENDURO EXTREMO MESEGO
26 E 27 DE OUTUBRO DE 2019

1. PRESENTACIÓN
MOTOCLUBE EXTREMO MESEGO en colaboración co A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia convocan o
“VII ENDURO EXTREMO DE MESEGO 2019”,
e un evento deportivo de carácter animador, onde a participación é aberta a todos os practicantes, afeccionados e deportistas que queiran participar nel.
Tratase dun evento deportivo social, clasificado coma non oficial, interprovincial, internacional e non federado, de acordo á actual normativa galega de deportes (LEI 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia).
Lugar: Mesego
Concello: O Carballiño
Provincia: Ourense
Comunidade: Galicia.
2. DESCRICIÓN DO EVENTO.
Proba de tipo no estándar de Enduro, é unha proba de resistencia onde prima mais a habilidade de sortear a dificultade dos obstáculos, con boa pericia, fronte a velocidade.
A proba consiste nunha competición por un percorrido determinado pola organización, o cal os pilotos participantes deberán percorrer durante un número determinado de voltas, e cun tempo máximo para a realización das mesmas.
Establécense cinco categorías:
Individual Elite,
Individual Open,
Parellas,
Iniciación,
Veteranos
Trialeros (pendente de decidir)
Os pilotos terán que pasar por unhas zonas de control (dez en total), nas cales lles será tomado o tempo e se marcará nunha tarxeta que levan no seu poder, ó paso polas mesmas. Nas zonas de control haberá unhas rutas alternativas, para os pilotos que desexen abandonar a proba, debendo entregar a tarxeta o paso pola zona de control.
En certas zonas que a organización considere que a dificultade de paso polas mesmas é elevada, colocaranse membros da organización para indicar ós pilotos que o precisen rutas alternativas para abandonar. O vencedor da proba en cada categoría será/n aquel/es que logre/n dar o número de voltas determinado pola organización no menor tempo posible, ou ben aquel/es que pasen polo maior número de controis durante o tempo estipulado.
3. CONDICIÓNS DE ADMISIÓN
Serán admitidas no evento todas aquelas persoas que teñan carne de moto e cumpridos os 18 años no momento do comenzo da mesma, pertencentes a calquera nacionalidade, e os de 16 e 17 anos deberan contar co permiso paterno para a participación e a moto terá que ser da potencia que poden conducir.
Non existirá ningún tipo de discriminación ou diferencia no trato cara ninguén.
Serán admitidos como participantes todos os pilotos, que están en condicións médico sanitarias idóneas. En calquera caso, requirise que cada participante este en óptima forma física e dispoña dunha comprobada resistencia o esforzo prolongado.
Nos eventos máis longos, coma este, os pilotos estarán expostos a elevadas variacións térmicas e a temperaturas extremas. Debese ter en conta que o descanso nocturno poida non ser suficiente para recuperarse integramente do esforzo diario.

4. PROGRAMA DO EVENTO
▪ APERTURA DAS INSCRICIÓNS: 1 DE SETEMBRO DE 2019
▪ PECHE DAS INSCRICIÓNS: 18 DE OUTUBRO DE 2019 AS 22:00.
• PROGRAMA DÍA 1
◦ SÁBADO DÍA 26 DE OUTUBRO 2019.
Local: Zona PADOCK. Praza da Veracruz.
Verificacións Administrativas e Técnicas: 8:00 a 10:30.
Charla Técnica: 10:30
Zona Pena Cobertoira. Crono Extrema. Tempo valido para a saída do domingo.
Saída 1º Piloto 11:00
Final do 1º Piloto 14:00
Circuíto Urbano. SuperEnduro. 1ª Volta conta para a asida do domingo.
RUA BEN CHO SEI 17:00
Prologo URBANO 17:15
Remate Prologo URBANO 22:00
Entrega de Premios 22:00
• PROGRAMA DÍA 2
◦ DOMINGO DÍA 27 DE OUTUBRO DE 2019.
• Local: PENDENTE DE CONFIRMAR , O CARBALLIÑO.
Charla Técnica: 09:15
Saída recorrido Pena Cobertoria 10:00
Final do 1º Piloto 15:00
Entrega de Premios Centro de O Carballiño 17:30
O Evento finaliza pasadas cinco horas dende a saída do primeiro participante ou unha hora despois de chegar o primeiro participante na categoría Elite.

5. VERIFICACIÓNS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS
As verificacións administrativas e técnicas serán efectuadas no local proporcionado polo MotoClube Extremo Mesego, en Mesego, e efectuaranse o día 26 de Outubro entre 8:00 e as 10:00.
Nas verificacións administrativas pídese o piloto que presente, debidamente actualizados os seguintes documentos:
• Carne de conducir.
• Documentación da moto en regra.
• Seguro de la moto.
• Se fose o caso autorización dos pais para participar. Menores de 18 anos e maiores de 16.
Para a verificación Administrativa a ACARD Moto de Campo de Galicia, tamén pode enviar os datos dos pilotos e das motos a comprobar a Xefatura Provincial da Guarda Civil de Trafico.
Nas verificacións técnicas revisarase que a moto cumpre cos estándar par poder circular pola estrada, matricula, luz de freo e luz anterior , e outras verificacións que o comisario considere pertinentes.
6. CATEGORÍAS
As categorías son de tipo Individual ou Parellas.
INDIVIDUAL. Establécense tres categorías:
• ELITE, dan tres voltas ou mais o recorrido tendo que facer todo o recorrido sen atallar.
• OPEN, dan dúas voltas o recorrido e teñen algún atallo dentro do recorrido.
• INICIACIÓN, dan dúas voltas e teñen mais atallos e axuda por parte dos comisarios do recorrido.
PARELLAS. esta categoría e feita para dous pilotos e dúas motos, formando un so equipo teñen a obriga de entrar xuntos nos controis, en caso de se adiantar un dos membros so se computara o paso do segundo tanto no tempo coma en dar valido paso da parella.
VETERANOS, Categoría composta por pilotos que superan os 42 anos, dan duas voltas aun recorrido con poucas variantes.
TRIALEROS, en estudo.
7. PARQUE PECHADO
As motos despois de pasar as verificacións quedarán en parque pechado ata a saída da proba.
Dentro do parque pechado esta prohibido acendela moto, se algún piloto acendese o motor dentro do parque será penalizado.
Calquera piloto que fume no interior do parque pechado poderá ser excluído do evento ou anulado os seus tempos.
8. MOTOS ADMITIDAS
Os pilotos so poderán participar con motos de Enduro, matriculadas e co seu seguro en vigor no momento da proba, non se permitiran pneumáticos de TRIAL, excepto categoría trialeiros que esta en estudo a sua implantación dentro do evento.
9. ORDEN DE SAÍDA
Na grella de saída do domingo, despois do prologo do sábado, sairán primeiro os pilotos clasificados co menor tempo no prologo, Elite, Open e Parellas, aqueles que non correran o sábado, sairán o domingo despois por orden de pago.
10. INSCRICIÓNS
As inscricións serán efectuadas no formulario dispoñible no sitio web das probas https://www.ligadamoto.com. e so serán validas despois de recibir o ingreso das cotas de participación no banco NIB: Banco Santander ES37 0049 1788 2029 1001 1473 e do envío do comprobante bancario por email: lgdamcampo@gmail.com , co nome na descrición de quen fai o ingreso. A data limite para os ingresos bancarios é o día 23 de outubro de 2019.
O prezo da inscrición para este evento e de 130 euros, se non dispón do seguro anual xestionado pola nosa asociación, no caso de ter este seguro anual, o importe é de 100 euros.
11. CHARLA TÉCNICA
Na zona do parque pechado nas inmediacións do PENDENTE DE CONFIRMAR (sábado e domingo) serán feitas unhas charlas técnicas onde se darán detalles importantes e de seguridade a todos os pilotos, a asistencia a estas charlas son obrigatorias, para todos os pilotos inscritos.
12. ETAPA PROLOGO (SÁBADO)
Saída do parque pechado e circulación pola estrada que comunica co campo de Fútbol de Pena Cobertoira, este enlace é neutralizado, tendo tempo mais que suficiente os pilotos para non ter que exceder os limites en ningún momento. Os pilotos non poderán acender a moto ata o momento en que se lles de a saída, baixo pena de exclusión.
Pena Cobertoira, efectuarase as 16:30 a saída do primeiro participante, no recorrido balizado e preparado para este evento os participantes deberan realizar unha volta completa o mesmo sen exceder o tempo máximo de 30 minutos. Os pilotos que non fagan dentro do tempo previsto se lles imputara o tempo do ultimo clasificado +1 minuto. Os pilotos sairán de un en un, e no caso das parellas s, estas formaran unha unida (os dous participantes sairán xuntos), mo tempo empregado determinara o orden de saída de menor a maior.
Unha vez realizado o prologo por todos os participantes, disputarase unha manga final entre os mellores 8 pilotos individuais do prologo, dando tres voltas o recorrido esta manga determinara o gañador do prologo, se o numero de pilotos que superan o tempo e amplo, pódense facer dúas mangas mais.
Unha vez rematado o prologo os pilotos dirixiranse a zona de reagrupamento prevista pola organización e serán conducidos a RUA BEN CHO SEI, onde se realizara un recorrido espectáculo denominado “Prologo Urbano”, o remate do mesmo as motos serán levadas ó parque pechado instalado diante do PENDENTE DE CONFIRMAR instaladas para a saída do domingo día 15.
O formato do prologo pode cambiar en función da lista de inscritos para o evento.
13. EXTREMA DOMINGO (DOMINGO)
Saída neutralizada desde a PENDENTE DE CONFIRMAR, Carballiño facendo a saída as 09:30, percorrera o centro e accedera o campo de fútbol en Pena Cobertoira, de onde sairá as 10:00 o recorrido, pilotos individuais de tres en tres e as parellas por orden de unha en unha, hasta completar a grella de saída
14. RECORRIDO
Circuíto de aproximadamente 12 km con 10 controles de paso e unha zona de asistencia, os pilotos Elite completaran un máximo de tres voltas e os equipos dúas.
15. ZONA ASISTENCIA
O recorrido ten unha zona de asistencia. Os equipos ou pilotos so poderán recibir axuda do seu equipo técnico nesta zona, así coma facer as cargas de combustible ou reparacións dentro desta zona.
16. CONTROLES DE PASO
Existiran dez puntos de control (CP) no recorrido, nos cales lles será marcado os pilotos a tarxeta de control así coma anotada a hora de paso. No caso dos equipos é obrigado que entren xuntos, xa que no caso contrario non se marcara nin se anotara tempo hasta o paso do segundo membro polo control, la no entrega da tarxeta terá como consecuencia a descalificación.
17. AXUDA EXTERNA
Non esta permitida durante o recorrido ningún tipo de axuda externa os pilotos, tanto por parte do publico coma por parte do seu equipo técnico, no caso das parellas poderanse axudar entre eles, nas zonas que a organización estime de extrema dificultade poñerá membros para axudar e que non se produzan casos de embotellamentos ou outras circunstancias que podan interromper a proba
18. TARXETA DE CONTROL
Todos os pilotos portaran unha tarxeta de control que debera ser validada nos controles de paso do recorrido a non validación suporá a exclusión para efectos de clasificación. O finalizar o piloto debera entregar a súa tarxeta co maior numero de puntos de control selados. A non entrega significa a súa descualificación.
19. DURACIÓN DA PROBA
A duración máxima da proba será de 5 horas e 30 minutos, os pilotos que non terminen o recorrido deberan regresar a Pena Cobertoria polo recorrido alternativo contando o paso polo ultimo CP.
20. RECORRIDO ALTERNATIVO
Para o caso de que un piloto ou parella desexe acabar o recorrido ou abandonar antes de tempo, existira un recorrido alternativo que levara desde todos os CP, cara o campo de Pena Cobertoira.
21. CLASIFICACIÓN
Clasificación esta farase por categorías, tomando en primeiro lugar o numero de CP superados e logo o tempo empregado na realización, o vencedor será o piloto que menos tempo inverta na realización.
22. PREMIOS
A entrega de premios realizase para o vencedores do prologo na Praza Maior de O Carballiño, e terna premio os tres primeiros clasificados das mangas finais.
A entrega os vencedores do Extremo farase nas inmediacións do PENDENTE DE CONFIRMAR en Mesego o domingo pola tarde segundo os horarios da proba. E terán premio os cinco primeiros das súas categorías.
23. EXCLUSIÓNS DA PROBA
Adestrar 90 días antes da proba ou adestrar na zona 90 días despois, significara a expulsión para as sucesivas edicións.
O non facerse cargo dos desperdicios propios coma xeles ou bebidas enerxéticas e deixalas no monte.
Aceptar axuda externa fora da area de asistencia.
Adestrar un recorrido de probas especiais, sen o consentimento da Organización.
A circulación en sentido contrario o sentido da carreira en calquera das partes do recorrido e que poda por en perigo a calquera outro participante.
A violación das normas de circulación durante o transcurso da proba, ou por deliberadamente en perigo a outros pilotos ou o publico.
Saltarse un Control de Paso ou un Control Horario.
Non deterse nun control horario ou de Paso ou non seguir as instrucións da Organización.
Posta en marcha do motor no interior do Parque Pechado.
Fumar no Parque Pechado, ou beber alcohol durante o desenrolo do evento.
Repostaxe fora das zonas oficiais ou transporte de carburante en outros recipientes que non sexan depósitos de Gasolina. Non parar o motor durante a repostaxe.
Acortar o percorrido das probas cronometradas.
Romper intencionadamente as cintas das cronometradas.
Non respectar e tratar de cumprir as normas medioambientais propostas.
Calquera acción que se poda considerar antideportiva polo xurado.
24. XURADO
O xurado estará composto por un representante da organización da Liga, unha persoa do equipo organizador da proba e un cronometrador se fose necesario.
O Xurado velará para que os Códigos Deportivos e os Regulamentos sexan respectados mentres dura a proba. O Xurado examinará e resolverá todas as reclamacións que xurdan durante a proba e confirmará os resultados.
Para as reclamacións o xurado serán aceptadas cinco minutos despois de entrada do ultimo piloto e cun máximo de 30 minutos despois de este feito, quedando invalidada calquera reclamación que se faga a posteriori.

Director de Carreira: Juan Caderno
Comisarios: Paulo Moreira Melicia
Javi Quintas
Director medico: Por definir

25. CASOS NON PREVISTOS
Todo caso non previsto neste regulamento particular, apelacións o dubidas na súa interpretación serán avaliados polo Xurado do evento.REGLAMENTO PARTICULAR
VII EDICIÓN ENDURO EXTREMO MESEGO
26 E 27 DE OCTUBRE DE 2019
1. PRESENTACIÓN
MOTOCLUBE EXTREMO MESEGO en colaboración co A.C.A.R.D. Moto de Campo de Galicia convocan o
“VII ENDURO EXTREMO DE MESEGO 2019”,

es un evento de carácter animador, donde la participación es abierta a todos los practicantes, aficionados y deportistas que quieran participar en el. Se trata de un evento deportivo social, clasificado como no oficial, interprovincial, internacional y no federado de acuerdo a la actual normativa galleg a de deportes (LEI 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia).

Lugar: Mesego
Concello: O Carballiño
Provincia: Ourense
Comunidade: Galicia.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO .

Evento de tipo no estandar de Enduro, es una prueba de resistencia donde prima mas la habilidad de sortear los obstaculos con buena pericia, frente a la velocidad.Es una competición sobre un recorrido determinado por la organización, al cual los participantes tendran que recorrer durante un numero de vueltas determinado y con un tiempo máximo.

Se establecen cinco categorías:
Individual Elite,
Individual Open,
Parellas,
Iniciación,
Veteranos
Trialeros (pendente de decidir)

Los pilotos tendrán que pasar por unas zonas de control (diez en total) en las cuales les sera tomado el tiempo y se marcara en una tarjeta que llevan en su poder. En las zonas de control habrá rutas alternativas para los pilotos que deseen abandonar, entregando su tarjeta de paso en el control de la zona.

El vencedor de la prueba en cada categoría sera el que logre dar el numero de vueltas determinado por la organización en el menor tiempo posible o bien el que mayor numero de controles haga durante el tiempo estipulado, estos controles deben ser en orden creciente.

3. CONDICIÓN DE ADMISIÓN

Serán admitidos en el evento todas aquellas personas que tengan carnet de moto y cumplidos los 18 años al comienzo del mismo, pertenecientes a cualquier nacionalidad, y los de 16 y 17 años deberán contar con el permiso paterno para la participación y la moto debe ser de la potencia que pueden conducir. No existirá ningún tipo de discriminación o diferencia en el trato hacia ninguna persona. Serán admitidos todos os pilotos con condiciones medico sanitarias idóneas, en cualquier caso se requiere que cada participante este en optima forma física y disponga de una resistencia probada al esfuerzo prolongado.

4. PROGRAMA DO EVENTO
▪ APERTURA DAS INSCRICIÓNS: 1 DE SETEMBRO DE 2019
▪ PECHE DAS INSCRICIÓNS: 18 DE OUTUBRO DE 2019 AS 22:00.
• PROGRAMA DÍA 1
◦ SÁBADO DÍA 26 DE OUTUBRO 2019.
Local: Zona PADOCK. Praza da Veracruz.
Verificacións Administrativas e Técnicas: 8:00 a 10:30.
Charla Técnica: 10:30
Zona Pena Cobertoira. Crono Extrema. Tempo valido para a saída do domingo.
Saída 1º Piloto 11:00
Final do 1º Piloto 14:00
Circuíto Urbano. SuperEnduro. 1ª Volta conta para a asida do domingo.
RUA BEN CHO SEI 17:00
Prologo URBANO 17:15
Remate Prologo URBANO 22:00
Entrega de Premios 22:00
• PROGRAMA DÍA 2
◦ DOMINGO DÍA 27 DE OUTUBRO DE 2019.
• Local: PENDENTE DE CONFIRMAR , O CARBALLIÑO.
Charla Técnica: 09:15
Saída recorrido Pena Cobertoria 10:00
Final do 1º Piloto 15:00
Entrega de Premios Centro de O Carballiño 17:30
O Evento finaliza pasadas cinco horas dende a saída do primeiro participante ou unha hora despois de chegar o primeiro participante na categoría Elite.

5. VERIFICACIÓNS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS
As verificacións administrativas e técnicas serán efectuadas no local proporcionado polo MotoClube Extremo Mesego, en Mesego, e efectuaranse o día 26 de Outubro entre 8:00 e as 10:00.
Nas verificacións administrativas pídese o piloto que presente, debidamente actualizados os seguintes documentos:
• Carne de conducir.
• Documentación da moto en regra.
• Seguro de la moto.
• Se fose o caso autorización dos pais para participar. Menores de 18 anos e maiores de 16.
Para a verificación Administrativa a ACARD Moto de Campo de Galicia, tamén pode enviar os datos dos pilotos e das motos a comprobar a Xefatura Provincial da Guarda Civil de Trafico.
Nas verificacións técnicas revisarase que a moto cumpre cos estándar par poder circular pola estrada, matricula, luz de freo e luz anterior , e outras verificacións que o comisario considere pertinentes.
6. CATEGORÍAS
As categorías son de tipo Individual ou Parellas.
INDIVIDUAL. Establécense tres categorías:
• ELITE, dan tres voltas ou mais o recorrido tendo que facer todo o recorrido sen atallar.
• OPEN, dan dúas voltas o recorrido e teñen algún atallo dentro do recorrido.
• INICIACIÓN, dan dúas voltas e teñen mais atallos e axuda por parte dos comisarios do recorrido.
PARELLAS. esta categoría e feita para dous pilotos e dúas motos, formando un so equipo teñen a obriga de entrar xuntos nos controis, en caso de se adiantar un dos membros so se computara o paso do segundo tanto no tempo coma en dar valido paso da parella.
VETERANOS, Categoría composta por pilotos que superan os 42 anos, dan duas voltas aun recorrido con poucas variantes.
TRIALEROS, en estudo.
7. PARQUE PECHADO
As motos despois de pasar as verificacións quedarán en parque pechado ata a saída da proba.
Dentro do parque pechado esta prohibido acendela moto, se algún piloto acendese o motor dentro do parque será penalizado.
Calquera piloto que fume no interior do parque pechado poderá ser excluído do evento ou anulado os seus tempos.
8. MOTOS ADMITIDAS
Os pilotos so poderán participar con motos de Enduro, matriculadas e co seu seguro en vigor no momento da proba, non se permitiran pneumáticos de TRIAL.
9. ORDEN DE SAÍDA
Na grella de saída do domingo, despois do prologo do sábado, sairán primeiro os pilotos clasificados co menor tempo no prologo, Elite, Open e Parellas, aqueles que non correran o sábado, sairán o domingo despois por orden de pago.
10. INSCRICIÓNS
As inscricións serán efectuadas no formulario dispoñible no sitio web das probas https://www.ligadamoto.com. e so serán validas despois de recibir o ingreso das cotas de participación no banco NIB: Banco Santander ES37 0049 1788 2029 1001 1473 e do envío do comprobante bancario por email: lgdamcampo@gmail.com , co nome na descrición de quen fai o ingreso. A data limite para os ingresos bancarios é o día 23 de outubro de 2019.
O prezo da inscrición para este evento e de 130 euros, se non dispón do seguro anual xestionado pola nosa asociación, no caso de ter este seguro anual, o importe é de 100 euros.
11. CHARLA TÉCNICA
Na zona do parque pechado nas inmediacións do PENDENTE DE CONFIRMAR (sábado e domingo) serán feitas unhas charlas técnicas onde se darán detalles importantes e de seguridade a todos os pilotos, a asistencia a estas charlas son obrigatorias, para todos os pilotos inscritos.
12. ETAPA PROLOGO (SÁBADO)
Saída do parque pechado e circulación pola estrada que comunica co campo de Fútbol de Pena Cobertoira, este enlace é neutralizado, tendo tempo mais que suficiente os pilotos para non ter que exceder os limites en ningún momento. Os pilotos non poderán acender a moto ata o momento en que se lles de a saída, baixo pena de exclusión.
Pena Cobertoira, efectuarase as 16:30 a saída do primeiro participante, no recorrido balizado e preparado para este evento os participantes deberan realizar unha volta completa o mesmo sen exceder o tempo máximo de 30 minutos. Os pilotos que non fagan dentro do tempo previsto se lles imputara o tempo do ultimo clasificado +1 minuto. Os pilotos sairán de un en un, e no caso das parellas s, estas formaran unha unida (os dous participantes sairán xuntos), mo tempo empregado determinara o orden de saída de menor a maior.
Unha vez realizado o prologo por todos os participantes, disputarase unha manga final entre os mellores 8 pilotos individuais do prologo, dando tres voltas o recorrido esta manga determinara o gañador do prologo, se o numero de pilotos que superan o tempo e amplo, pódense facer dúas mangas mais.
Unha vez rematado o prologo os pilotos dirixiranse a zona de reagrupamento prevista pola organización e serán conducidos a RUA BEN CHO SEI, onde se realizara un recorrido espectáculo denominado “Prologo Urbano”, o remate do mesmo as motos seran levadas ó parque pechado instalado diante do PENDENTE DE CONFIRMAR instaladas para a saída do domingo día 15.
O formato do prologo pode cambiar en función da lista de inscritos para o evento.
13. EXTREMA DOMINGO (DOMINGO)
Saída neutralizada desde a PENDENTE DE CONFIRMAR, Carballiño facendo a saída as 09:30, percorrera o centro e accedera o campo de fútbol en Pena Cobertoira, de onde sairá as 10:00 o recorrido, pilotos individuais de tres en tres e as parellas por orden de unha en unha, hasta completar a grella de saída
14. RECORRIDO
Circuíto de aproximadamente 12 km con 10 controles de paso e unha zona de asistencia, os pilotos Elite completaran un máximo de tres voltas e os equipos dúas.
15. ZONA ASISTENCIA
O recorrido ten unha zona de asistencia. Os equipos ou pilotos so poderán recibir axuda do seu equipo técnico nesta zona, así coma facer as cargas de combustible ou reparacións dentro desta zona.
16. CONTROLES DE PASO
Existiran dez puntos de control (CP) no recorrido, nos cales lles será marcado os pilotos a tarxeta de control así coma anotada a hora de paso. No caso dos equipos é obrigado que entren xuntos, xa que no caso contrario non se marcara nin se anotara tempo hasta o paso do segundo membro polo control, la no entrega da tarxeta terá como consecuencia a descalificación.
17. AXUDA EXTERNA
Non esta permitida durante o recorrido ningún tipo de axuda externa os pilotos, tanto por parte do publico coma por parte do seu equipo técnico, no caso das parellas poderanse axudar entre eles, nas zonas que a organización estime de extrema dificultade poñerá membros para axudar e que non se produzan casos de embotellamentos ou outras circunstancias que podan interromper a proba
18. TARXETA DE CONTROL
Todos os pilotos portaran unha tarxeta de control que debera ser validada nos controles de paso do recorrido a non validación suporá a exclusión para efectos de clasificación. O finalizar o piloto debera entregar a súa tarxeta co maior numero de puntos de control selados. A non entrega significa a súa descualificación.
19. DURACIÓN DA PROBA
A duración máxima da proba será de 5 horas e 30 minutos, os pilotos que non terminen o recorrido deberan regresar a Pena Cobertoria polo recorrido alternativo contando o paso polo ultimo CP.
20. RECORRIDO ALTERNATIVO
Para o caso de que un piloto ou parella desexe acabar o recorrido ou abandonar antes de tempo, existira un recorrido alternativo que levara desde todos os CP, cara o campo de Pena Cobertoira.
21. CLASIFICACIÓN
Clasificación esta farase por categorías, tomando en primeiro lugar o numero de CP superados e logo o tempo empregado na realización, o vencedor será o piloto que menos tempo inverta na realización.
22. PREMIOS
A entrega de premios realizase para o vencedores do prologo na Praza Maior de O Carballiño, e terna premio os tres primeiros clasificados das mangas finais.
A entrega os vencedores do Extremo farase nas inmediacións do PENDENTE DE CONFIRMAR en Mesego o domingo pola tarde segundo os horarios da proba. E terán premio os cinco primeiros das súas categorías.
23. EXCLUSIÓNS DA PROBA
Adestrar 90 días antes da proba ou adestrar na zona 90 días despois, significara a expulsión para as sucesivas edicións.
O non facerse cargo dos desperdicios propios coma xeles ou bebidas enerxéticas e deixalas no monte.
Aceptar axuda externa fora da area de asistencia.
Adestrar un recorrido de probas especiais, sen o consentimento da Organización.
A circulación en sentido contrario o sentido da carreira en calquera das partes do recorrido e que poda por en perigo a calquera outro participante.
A violación das normas de circulación durante o transcurso da proba, ou por deliberadamente en perigo a outros pilotos ou o publico.
Saltarse un Control de Paso ou un Control Horario.
Non deterse nun control horario ou de Paso ou non seguir as instrucións da Organización.
Posta en marcha do motor no interior do Parque Pechado.
Fumar no Parque Pechado, ou beber alcohol durante o desenrolo da proba.
Repostaxe fora das zonas oficiais ou transporte de carburante en outros recipientes que non sexan depósitos de Gasolina. Non parar o motor durante a repostaxe.
Acortar o percorrido das probas cronometradas.
Romper intencionadamente as cintas das cronometradas.
Non respectar e tratar de cumprir as normas medioambientais propostas.
Calquera acción que se poda considerar antideportiva polo xurado.
24. XURADO
O xurado estará composto por un representante da organización da Liga, unha persoa do equipo organizador da proba e un cronometrador se fose necesario.
O Xurado velará para que os Códigos Deportivos e os Regulamentos sexan respectados mentres dura a proba. O Xurado examinará e resolverá todas as reclamacións que xurdan durante a proba e confirmará os resultados.
Para as reclamacións o xurado serán aceptadas cinco minutos despois de entrada do ultimo piloto e cun máximo de 30 minutos despois de este feito, quedando invalidada calquera reclamación que se faga a posteriori.

Director de Carreira: Juan Caderno
Comisarios: Paulo Moreira Melicia
Javi Quintas
Director medico: Por definir

25. CASOS NON PREVISTOS
Todo caso non previsto neste regulamento particular, apelacións o dubidas na súa interpretación serán avaliados polo Xurado do evento.