REG Xtremas

 

REGULAMENTO

VIII EDICIÓN ENDURO EXTREMO MESEGO

23 E 24 DE OUTUBRO DE 2021

PRESENTACIÓN

O MC A PEROXA encolaboracion ca empresa Single Track Galicia e a Asociación ACARD Moto de Campo de Galicia convocan o

“II ENDURO XTREM DE A RÚA 2022”,

Tratase dun evento deportivo social e federado, de acordo á actual normativa galega de deportes (LEI 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia) é un evento deportivo de carácter animador, onde a participación é aberta a todos os practicantes, afeccionados e deportistas que queiran participar nel.

Lugar: A RUA

Concello: A RUA

Provincia: Ourense

Comunidade: Galicia.

DESCRICIÓN DA PROBA
Proba de tipo no estándar de Hard Enduro, é unha proba de resistencia onde prima mais a habilidade de sortear a dificultade dos obstáculos, con boa pericia, fronte a velocidade.

A proba consiste nunha competición por un percorrido determinado pola organización, o cal os pilotos participantes deberán percorrer durante un número determinado de voltas, e cun tempo máximo para a realización das mesmas.

Establécense cinco categorías:

Individual PRO,

Individual EXPERT,

VETERANOS,

Parellas,

HOBBY.

Os pilotos terán que pasar por unhas zonas de control (dez en total), nas cales lles será tomado o tempo e se marcará nunha tarxeta que levan no seu poder, ó paso polas mesmas. Nas zonas de control haberá unhas rutas alternativas, para os pilotos que desexen abandonar a proba, debendo entregar a tarxeta o paso pola zona de control.

En certas zonas que a organización considere que a dificultade de paso polas mesmas é elevada, colocaranse membros da organización para indicar ós pilotos que o precisen rutas alternativas para abandonar. O vencedor da proba en cada categoría será/n aquel/es que logre/n dar o número de voltas determinado pola organización no menor tempo posible, ou ben aquel/es que pasen polo maior número de controis durante o tempo estipulado.

CONDICIÓNS DE ADMISIÓN
Serán admitidas no evento todas aquelas persoas que teñan carne de moto e cumpridos os 18 años no momento do comezo da mesma, pertencentes a calquera nacionalidade, e os de 16 e 17 anos deberan contar co permiso paterno para a participación e a moto terá que ser da potencia que poden conducir.

O ser unha proba organizada entre o MC A Peroxa e A.C.A.R.D Moto de Campo de Galicia, os seus regulamentos tamén prevalecen sobre todo na cuestión referentes as exclusións da proba.

Non existirá ningún tipo de discriminación ou diferencia no trato cara ninguén.

Serán admitidos como participantes todos os pilotos, que están en condicións médico sanitarias idóneas. En calquera caso, requirise que cada participante este en óptima forma física e dispoña dunha comprobada resistencia o esforzo prolongado.

Nos eventos máis longos, coma este, os pilotos estarán expostos a elevadas variacións térmicas e a temperaturas extremas. Debese ter en conta que o descanso nocturno poida non ser suficiente para recuperarse integramente do esforzo diario.

PROGRAMA DO EVENTO
APERTURA DAS INSCRICIÓNS: 22 DE Febreiro DE 2022
PECHE DAS INSCRICIÓNS: 21 DE Marzo DE 2022 AS 12:00.

PROGRAMA SABADO

SÁBADO DÍA 22 DE MARZO 2022.
Local: Zona PADOCK. Por determinar.

Verificacións Administrativas e Técnicas: 8:00 a 10:30.

Charla Técnica: 10:30

Zona por determinar. Crono Extrema. Tempo valido para a saída.

Saída 1º Piloto 11:00

Final do 1º Piloto 14:00

Circuíto Urbano. SuperEnduro. 1ª Volta conta para a asida do domingo.

RUA BEN CHO SEI 17:00

Prologo URBANO 17:15

Remate Prologo URBANO 22:00

Entrega de Premios 22:00

PROGRAMA DÍA 2

DOMINGO DÍA 24 DE OUTUBRO DE 2021.
Local: PENDENTE DE CONFIRMAR , O CARBALLIÑO.

Charla Técnica: 09:15

Saída recorrido Pena Cobertoria 10:00

Final do 1º Piloto 15:00

Entrega de Premios Centro de O Carballiño 17:30
O Evento finaliza pasadas cinco horas dende a saída do primeiro participante ou unha hora despois de chegar o primeiro participante na categoría PRO.

VERIFICACIÓNS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS
As verificacións administrativas e técnicas serán efectuadas no local proporcionado polo MC Extremo Mesego, en Mesego, e efectuaranse o día 23 de Outubro entre 8:00 e as 10:00.

Nas verificacións administrativas pídese o piloto que presente, debidamente actualizados os seguintes documentos:

Carne de conducir.
Documentación da moto en regra.
Seguro de la moto.
Se fose o caso autorización dos pais para participar. Menores de 18 anos e maiores de 16.
Para a verificación Administrativa a ACARD Moto de Campo de Galicia, tamén pode enviar os datos dos pilotos e das motos a comprobar a Xefatura Provincial da Guarda Civil de Trafico.

Nas verificacións técnicas revisarase que a moto cumpre cos estándar par poder circular pola estrada, matricula, luz de freo e luz anterior , e outras verificacións que o comisario considere pertinentes.

CATEGORÍAS
As categorías son de tipo Individual ou Parellas.

INDIVIDUAL. Establécense catro categorías:

PRO, dan tres voltas ou mais o recorrido tendo que facer todo o recorrido sen atallar.
EXPERT, dan dúas voltas o recorrido e fan algún atallo dentro do recorrido.
HOBBY, dan dúas voltas e teñen mais atallos.
VETERANOS, dan dúas voltas con varias alternativas.
PARELLAS. esta categoría e feita para dous pilotos e dúas motos, formando un so equipo teñen a obriga de entrar xuntos nos controis, en caso de se adiantar un dos membros so se computara o paso do segundo tanto no tempo coma en dar valido paso da parella, dan dúas voltas e teñen alternativas.

PARQUE PECHADO
As motos despois de pasar as verificacións quedarán en parque pechado ata a saída da proba.

Dentro do parque pechado esta prohibido acendela moto, se algún piloto acendese o motor dentro do parque será penalizado.

Calquera piloto que fume no interior do parque pechado poderá ser excluído do evento ou anulado os seus tempos.

O remate da proba as motos deben quedar en parque pechado ata despois da entrega de premios.

MOTOS ADMITIDAS
Os pilotos so poderán participar con motos de Enduro, matriculadas e co seu seguro en vigor no momento da proba, non se permitiran pneumáticos de TRIAL.

ORDEN DE SAÍDA
Na grella de saída do domingo, despois do prologo do sábado, sairán primeiro os pilotos clasificados co menor tempo no prologo, Elite, Open e Parellas, aqueles que non correran o sábado, sairán o domingo despois por orden de pago.

INSCRICIÓNS
As inscricións serán efectuadas no formulario dispoñible no sitio web das probas https://www.ligadamoto.com. e so serán validas despois de recibir o ingreso das cotas de participación no banco:

NIB: Banco Santander ES37 0049 1788 2029 1001 1473 e do envío do comprobante bancario por email: lgdamcampo@gmail.com ou mcaperoxa20@gmail.com, co nome na descrición de quen fai o ingreso. A data limite para os ingresos bancarios é o día 22 de outubro de 2021.

O prezo da inscrición para este evento e de 120 euros, se non dispón do seguro anual xestionado pola nosa asociación, no caso de ter licencia anual ou do día para o evento, o importe é de 180 euros.

CHARLA TÉCNICA
Na zona do parque pechado nas inmediacións do Campo da festa de Mesego (sábado e domingo) serán feitas unhas charlas técnicas onde se darán detalles importantes e de seguridade a todos os pilotos, a asistencia a estas charlas son obrigatorias, para todos os pilotos inscritos.

ETAPA PROLOGO (SÁBADO)
Saída do parque pechado e circulación pola estrada que comunica co campo de Fútbol de Pena Cobertoira, este enlace é neutralizado, tendo tempo mais que suficiente os pilotos para non ter que exceder os limites en ningún momento. Os pilotos non poderán acender a moto ata o momento en que se lles de a saída, baixo pena de exclusión.

Pena Cobertoira, efectuarase as 16:30 a saída do primeiro participante, no recorrido balizado e preparado para este evento os participantes deberan realizar unha volta completa o mesmo sen exceder o tempo máximo de 30 minutos. Os pilotos que non fagan dentro do tempo previsto se lles imputara o tempo do ultimo clasificado +1 minuto. Os pilotos sairán de un en un, e no caso das parellas s, estas formaran unha unida (os dous participantes sairán xuntos), mo tempo empregado determinara o orden de saída de menor a maior.

Unha vez realizado o prologo por todos os participantes, disputarase unha manga final entre os mellores 8 pilotos individuais do prologo, dando tres voltas o recorrido esta manga determinara o gañador do prologo, se o numero de pilotos que superan o tempo e amplo, pódense facer dúas mangas mais.

Unha vez rematado o prologo os pilotos dirixiranse a zona de reagrupamento prevista pola organización e serán conducidos a RUA BEN CHO SEI, onde se realizara un recorrido espectáculo denominado “Prologo Urbano”, o remate do mesmo as motos deben ser levadas ó parque pechado instalado diante do Campo da Festa de Mesego instaladas para a saída do domingo día 15.

O formato do prologo pode cambiar en función da lista de inscritos para o evento.

EXTREMA DOMINGO (DOMINGO)
Saída neutralizada desde a Campo da festa de Mesego, Carballiño facendo a saída as 09:30, percorrera o centro e accedera o campo de fútbol en Pena Cobertoira, de onde sairá as 10:00 o recorrido, pilotos individuais de tres en tres e as parellas por orden de unha en unha, hasta completar a grella de saída

RECORRIDO
Circuíto de aproximadamente 12 km con 10 controles de paso e unha zona de asistencia, os pilotos PRO completaran un máximo de tres voltas e os equipos dúas.

ZONA ASISTENCIA
O recorrido ten unha zona de asistencia. Os equipos ou pilotos so poderán recibir axuda do seu equipo técnico nesta zona, así coma facer as cargas de combustible ou reparacións dentro desta zona.

CONTROLES DE PASO
Existiran dez puntos de control (CP) no recorrido, nos cales lles será marcado os pilotos a tarxeta de control así coma anotada a hora de paso. No caso dos equipos é obrigado que entren xuntos, xa que no caso contrario non se marcara nin se anotara tempo hasta o paso do segundo membro polo control, la no entrega da tarxeta terá como consecuencia a descalificación.

AXUDA EXTERNA
Non esta permitida durante o recorrido ningún tipo de axuda externa os pilotos, tanto por parte do publico coma por parte do seu equipo técnico, no caso das parellas poderanse axudar entre eles, nas zonas que a organización estime de extrema dificultade poñerá membros para axudar e que non se produzan casos de embotellamentos ou outras circunstancias que podan interromper a proba

TARXETA DE CONTROL
Todos os pilotos portaran unha tarxeta de control que debera ser validada nos controles de paso do recorrido a non validación suporá a exclusión para efectos de clasificación. O finalizar o piloto debera entregar a súa tarxeta co maior numero de puntos de control selados. A non entrega significa a súa descualificación.

DURACIÓN DA PROBA
A duración máxima da proba será de 5 horas e 30 minutos, os pilotos que non terminen o recorrido deberan regresar a Pena Cobertoria polo recorrido alternativo contando o paso polo ultimo CP.

RECORRIDO ALTERNATIVO
Para o caso de que un piloto ou parella desexe acabar o recorrido ou abandonar antes de tempo, existira un recorrido alternativo que levara desde todos os CP, cara o campo de Pena Cobertoira.

CLASIFICACIÓN
Clasificación esta farase por categorías, tomando en primeiro lugar o numero de CP superados e logo o tempo empregado na realización, o vencedor será o piloto que menos tempo inverta na realización.

PREMIOS
A entrega de premios realizase para o vencedores do prologo na rúa Ben Cho Sei de O Carballiño, e terna premio os tres primeiros clasificados das mangas finais.

A entrega os vencedores do Extremo farase nas inmediacións do PENDENTE DE CONFIRMAR en Mesego o domingo pola tarde segundo os horarios da proba. E terán premio os cinco primeiros das súas categorías.

EXCLUSIÓNS DA PROBA
Adestrar 90 días antes da proba ou adestrar na zona 90 días despois, significara a expulsión para as sucesivas edicións.

O non facerse cargo dos desperdicios propios coma xeles ou bebidas enerxéticas e deixalas no monte.

Aceptar axuda externa fora da area de asistencia.

Adestrar un recorrido de probas especiais, sen o consentimento da Organización.

A circulación en sentido contrario o sentido da carreira en calquera das partes do recorrido e que poda por en perigo a calquera outro participante.

A violación das normas de circulación durante o transcurso da proba, ou por deliberadamente en perigo a outros pilotos ou o publico.

Saltarse un Control de Paso ou un Control Horario.

Non deterse nun control horario ou de Paso ou non seguir as instrucións da Organización.

Posta en marcha do motor no interior do Parque Pechado.

Fumar no Parque Pechado, ou beber alcohol durante o desenrolo da proba.

Repostaxe fora das zonas oficiais ou transporte de carburante en outros recipientes que non sexan depósitos de Gasolina. Non parar o motor durante a repostaxe.

Acortar o percorrido das probas cronometradas.

Romper intencionadamente as cintas das cronometradas.

Non respectar e tratar de cumprir as normas medioambientais propostas.

Calquera acción que se poda considerar antideportiva polo xurado, tanto realizada nesta proba coma en calquera outra da LIGA.

XURADO
O xurado estará composto por un representante da organización do MC A Peroxa, ACARD Moto de Campo de Galicia, e os cargos oficiais do evento.

Director de EVENTO: Juan Caderno

Comisarios Recorrido: Benito Varela e Javi Quintas

Director medico: Por definir

CASOS NON PREVISTOS
Todo caso non previsto neste regulamento particular, apelacións o dubidas na súa interpretación serán avaliados polo Xurado do evento.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies