Seguro LIGASeguro LIGA

Dende a nosa asociación, a prioridade é sempre ter unha boa calidade dentro dos nosos servizos ou das actividades que podamos desenrolar para os pilotos e para iso e fundamental poder contar con un bo seguro, obtivemos unha póliza de Accidentes Colectivos, coa compañía Atlantic (2018), para todos os pilotos que participan nas nosas probas.

Pode subscribir este seguro calquera piloto e afeccionado que no lo soliciten, ten unha validez dun ano dende a data de contratación, cobertura en todo o territorio nacional, inclúe traslado dende o lugar do accidente en caso de grave

Todos os gastos médicos hospitalarios estarán cubertos de forma ilimitada durante 12 meses a contar dende a data do accidente:

As Garantías Aseguradas son :

FALECEMENTO POR ACCIDENTE…………………………………………………..12000€

INVALIDEZ PERM. ABSOLUTA P0R ACCIDENTE………………………………..12000€

GASTOS DE CURACIÓN, EN CENTROS CONCERTADOS………………ILIMITADOS.

O prezo é de 130 € e cubre, as probas nosas, sendo o prezo para os posuidores deste de 40 € a proba. Para inscribirte pincha aquí.

As probas que vamos a desenrolar o longo do ano serán a LIGA de Enduro, Probas de Resistencia, Cross Country e Copa Galega de Extremas, tamén faremos algunhas probas dentro da especialidade do Trial.

Ante o crecente aumento de fraude no seguro, a compañía esíxenos facer adestramentos oficiais e así poder controlar os pilotos que aceden as eles, a LIGA esta a fixar uns circuítos colaboradores. Para acceder a estes adestramentos será necesario anotarse nun formulario na paxina WEB, para poder nos comunicalo a aseguradora. Non admitiremos xente que non nolo comunique.

O seguro da LIGA será valido para actividades que realice dita organización dentro do territorio español, probas, adestramentos, cursos, etc.

Para consultar os vosos certificados, no caso de que os necesitedes, tedes sempre ON LINE, a nosa paxina para comprobar o seguro, co voso numero de DNI podedes aceder o voso certificado e comprobar as datas de caducidade do mesmo.

Relación de circuito colaboradores ……………………………. PRONTO.

Pasos a seguires no caso de querer darse de alta no mesmo:

1º Enche o formulario nesta páxina.

2º Fai o pago na conta da LIGA.

3º Cando vexamos que o pago é firme enviaremos os teus datos o Corredor do seguro.

4º Nuns dias enviarannos o teu certificado que colgaremos na WEB e poderas consultar en COMPROBAR SEGURO.

Seguro LIGA

Datos para el seguro de acidentes de la LIGA
Desde nuestra asociación, la prioridad es siempre tener una buena calidad dentro de los servicios o las actividades que podamos desarrollar para los pilotos y ante la petición de algunos de vosotros de contar con un seguro de accidentes, obtuvimos una póliza de Accidentes colectivos, con la compañía Atalntic(2018), para todos los pilotos que participan en nuestras pruebas.

Puede suscribir este seguro cualquier piloto y aficionados que nos lo soliciten, tiene validez de un año desde la fecha de contratación, cobertura en todo el territorio nacional, incluye traslado desde el lugar del accidente en caso grave.

Todos los gastos médicos hospitalarios estarán cubiertos de forma ilimitada durante 12 meses a contar desde la fecha del accidente:
Las Garantías Aseguradas son :
FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE…………………………………………………..12000€
INVALIDEZ PERM. ABSOLUTA P0R ACCIDENTE………………………………..12000€
GASTOS DE CURACIÓN, EN CENTROS CONCERTADOS………………ILIMITADOS.

El precio es de 130 € y cubre nuestras pruebas siendo el precio de estas para los poseedores del seguro de 40 € la prueba.

Las pruebas que vamos a desarrollar a lo largo de este año serán la LIGA  de Enduro, Pruebas de Resistencia, Cross Country y la Copa Gallega de Extremas y también haremos algunas pruebas de TRIAL.

Ante el creciente aumento de fraude en los seguros, la compañía nos exige hacer entrenamientos oficiales y así poder controlara los pilotos que acceden a ellos, la LIGA esta a hablar con varios para fijar unos circuitos colaboradores. Para acceder a estos entrenamientos sera necesario anotarse en un formulario en esta pagina WEB, para poder comunicarlo a ala aseguradora. No se admitirá gente que no nos lo comunique.

El seguro de la LIGA será valido para actividades que realice dicha organización dentro del territorio nacional, pruebas, entrenamientos, cursos y rutas.

Para consultar vuestros certificados, en el caso de que lo necesitéis, tenéis siempre ON LINE, en nuestra pagina para comprobar el seguro, con vuestro numero de DNI podéis acceder o vuestro certificado y comprobar las fechas de caducidad del mismo.

Relación de circuitos colaboradores  ………………… PRONTO.

Pasos a seguir en el caso de querer disponer de este seguro.

1º Llenar el formulario que esta a continuación.

2º Hacer el pago en la cuenta de la LIGA.

3º Cuando comprobemos que el pago es firme enviaremos los datos al Corredor del seguro.

4º En unos días nos enviaran tu certificado que colgaremos en nuestra WEB y poderas consultar en COMPROBAR SEGURO

Seguro LIGA

Datos para el seguro de acidentes de la LIGA